Maj – Miesiąc Społeczeństwa Informacyjnego

Można powiedzieć, że zbliżający się w szybkim tempie maj jest w Polsce – obok wielu innych bardziej lub mniej tradycyjnych konotacji – Miesiącem Społeczeństwa Informacyjnego. Ściśle rzecz biorąc, oficjalną datą globalnego święta informatyki, jakim jest

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego,

wyznaczoną przez Zgromadzenie Ogólne ONZ – i podjętą przez ITU jako Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego – jest dzień 17 maja. Wszystkich inicjatyw, jakie to święto inspiruje, nie da się jednak zmieścić w jednym dniu, dlatego w praktyce ŚDSI jest obchodzone przez około 2 miesiące, od kwietnia do końca maja, zaś niektóre imprezy z tego cyklu czasami nawet wychodzą poza te ramy czasowe.

Pierwsze akcenty obchodów ŚDSI 2014 już zaistniały w postaci trwających już konkursów dla młodzieży szkolnej:

Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Edukacja z Panem T.I.K.-iem - Pomyśl zanim wrzucisz”

oraz

Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „TIK?-TAK!”.

Ich rozstrzygnięcie, które nastąpi 14 maja 2014 r., będzie jednym z mocnych akcentów tegorocznego programu ŚDSI.

Celem konkursów jest rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowań informatycznych, szerzenie idei bezpiecznej pracy w Internecie i przygotowanie do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie.

W tygodniu 7-13 kwietnia br. odbywa się ogólnokrajowa impreza informacyjna

”Dni Otwarte ECDL”

przeprowadzana w Centrach Egzaminacyjnych ECDL oraz w Laboratoriach ECDL w całej Polsce. „Dni” mają na celu popularyzację idei podnoszenia umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi oraz poświadczania ich certyfikatem ECDL, co już niejednemu ułatwiło znalezienie atrakcyjnej pracy.

Ważnym akcentem będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, doroczna konferencja dedykowana problemom edukacji informatycznej pt.

„Cyfrowa Szkoła – perspektywa rządu, samorządu i szkoły”

Ta kluczowo ważna problematyka zostanie rozpatrzona z - jak wskazuje tytuł - z wszystkich trzech ważnych perspektyw: władz, samorządu i samej szkoły.

Pytaniem, jakie zmiany w codziennego życia niesie cyfrowa rewolucja energetyki zajmą się uczestnicy konferencji

„Cyfryzacja sieci elektroenergetycznych”.

Rozpoczęta i konsekwentnie intensyfikowany proces modernizacji sieci elektroenergetycznych, utożsamiany z hasłem „smart grid”, zaczyna mieć olbrzymie znaczenie dla funkcjonowania całej energetyki. Przebieg tego procesu w krajach wysokorozwiniętych wskazuje, że informatyzacja, elektronizacja i automatyzacja systemów elektroenergetycznych powoduje gwałtowny wzrost opłacalności przestawiania tych systemów na odnawialne źródła energii. Fakt ten stał się przyczyną postępującej demokratyzacji produkcji i dystrybucji energii w sposób analogiczny do tego, jak pojawienie się komputerów domowych zdemokratyzowało informatykę i komunikację elektroniczną.

Jednym z najstarszych, realizowanych już od 15 lat elementów obchodów ŚDSI jest odbywana w Sali Kolumnowej Sejmu RP

XV Konferencja Okrągłego Stołu

tym razem pod hasłem „Polska w drodze do SI – „InterPolonia – nowe narzędzia w edukacji i promocji kultury narodowej na bazie internetu szerokopasmowego”, organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich we współpracy z PTI. Tegoroczna KOS łączy w sobie problematykę budowy, utrzymania i rozwoju, nowoczesnej, multimedialnej edukacji i promocji historii, kultury i języka, ukierunkowaną na rzecz rosnącej na całym świecie Polonii i Polaków mieszkających zagranicą, lub przebywającymi tam czasowo.

W programie obchodów znajduje się szereg innych imprez stowarzyszonych, organizowanych przez partnerskie organizacje PTI na terenie wielu ośrodków w całej Polsce.

Kulminacyjnym momentem obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2014 w Polsce będzie

Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2014

stanowiąca, jak zwykle, doroczny uroczysty piknik informatycznych środowisk. Ważnym akcentem Gali jest wręczenie nagród

INFOSTAR 2014

– prestiżowej, przyznawanej od 1992 roku nagrody środowiska teleinformatyki dla wybitnych postaci środowiska przez kapitułę złożoną z dotychczasowych laureatów oraz przedstawicieli Centrum promocji Informatyki i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Podczas Gali zostaną również wręczone specjalne nagrody Komitetu Organizacyjno-Programowego ŚDSI 2014

InfoStat

za ważny wkład w informatyzację kraju.

Szczegółowe informacje o terminach, miejscach i programach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2014 można znaleźć na stronie:

sdsi.pti.org.pl

na której można m.in. zarejestrować swój udział w poszczególnych wydarzeniach.