Komunikat Zarządu Głównego PTI

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

1. W związku z wpłynięciem do Biura ZG PTI w dniu 13 lutego 2014 r. pisma z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie skargi pana Grzegorz Plucińskiego dotyczącej uchwały Zarządu Głównego PTI nr 130/XI/13 z dnia 14 grudnia 2013 roku (o ustaniu członkostwa pana Plucińskiego w Polskim Towarzystwie Informatycznym) Zarząd Główny informuje, że właściwe działania w tej sprawie zostaną podjęte bezzwłocznie po uzyskaniu opinii z kancelarii prawnej, o którą Biuro ZG już wystąpiło. Opinia jest niezbędna też z tego względu, iż pismo jest warunkowe i stwierdza w przedostatnim akapicie "... w przypadku potwierdzenia [...] zarzutów wnoszę o ...".

2. Co do pojawiających się na listach dyskusyjnych w mejlach kolegi Piotra Fuglewicza i pana Grzegorza Plucińskiego zarzutami, że Zarząd Główny podejmuje działania (cytat) "w zmowie, z pełną świadomością działania bezprawne, po to tylko aby dwóm ludziom uniemożliwić udział w Zjeździe" (tzn. panu Grzegorzowi Plucińskiemu i koledze Piotrowi Fuglewiczowi) informujemy, że:

a) udział pana Grzegorza Plucińskiego w najbliższym Zjeździe PTI na prawach delegata (nawet w przypadku gdyby Zarząd Główny nie przyjął uchwały130/XI/13) w świetle obowiązującego Statutu PTI nie byłby możliwy, z tej przyczyny, że wybór delegatów na Zjazd odbywa się według zasad określonych w Statucie i odpowiednich uchwałach ZG tylko w obrębie oddziałów i kół, a pan Grzegorz Pluciński po tzw. "odmiejscowieniu się" w roku 2010 r. odmówił wielokrotnie określenia przynależności do jakiegokolwiek oddziału czy koła towarzystwa, a ostatnio demonstracyjnie nie uznał dobrej woli ZG PTI, który dedykowaną wyłącznie dla niego uchwałą określił jego przynależność do konkretnego oddziału, natomiast oczywiście niezależnie od statusu członkowskiego możliwy jest udział pana Grzegorza Plucińskiego w Zjeździe jako zaproszonego gościa, o ile zaproszenie otrzyma.

b) uchwała Zarządu Głównego nr 129/XI/13 w sprawie członkostwa honorowego w żaden sposób nie ogranicza możliwości udziału kolegi Piotra Fuglewicza w najbliższym Zjeździe, gdyż jest to uchwała kierowana do Zjazdu, i to Zjazd (czyli najwyższa władza w Towarzystwie), a nie Zarząd Główny czy jego poszczególni członkowie będzie decydował o dalszych losach kol. Piotra Fuglewicza, a do czasu decyzji Zjazdu (niezależnie od tego jaka by ona nie była) kol. Piotrowi Fuglewiczowi przysługują prawa członka honorowego, w tym możliwość udziału w Zjeździe bez żadnych dodatkowych warunków. W świetle powyższego, zarzutu stawiane przez kol. Piotra Fuglewicza i pana Grzegorza Plucińskiego należy uznać za nieuprawnione, nie mające żadnych podstaw, świadomie kłamliwe i będące niczym inny jak tylko żenującą próbą pomówienia innych członków towarzystwa, a przede wszystkim ZG PTI.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Pismo z Urzędu m. st. Warszawy (pdf)