Komunikat ZG PTI: Jesienne Spotkania 2010 rozliczone

Zarząd Główny PTI informuje o pełnym uregulowaniu rozliczenia Jesiennych Spotkań 2010 pomiędzy PTI i firmą TiP sp. z o.o.

Sprawa rozliczenia przebiegła jak poniżej:

1. w wyniku postępowania sądowego w październiku 2012 r. podpisano ugodę między PTI i firmą TiP sp. z o.o. reprezentowaną przez prezesa jej zarządu pana Piotra Fuglewicza, na mocy której firma TiP sp. z o.o. zobowiązała się do zwrotu na rzecz PTI kwoty 55.000,- zł

2. pół roku po terminie wynikającym z ugody i czynnościach komorniczych, w listopadzie 2013 r. firma TiP sp. z o.o. ostatecznie spłaciła swe zobowiązanie wobec PTI.