Kokpit wystartował

Na polecenie wiceprezesa PTI Janusza Dorożyńskiego administrator sieci PTI wysłał do członków PTI wiadomość inaugurującą użytkowanie informatycznej platformy wymiany informacji i wspierania działalności Towarzystwa KOKPIT.

Przy tej okazji prezes Dorożyński przekazał podziękowanie i wyrazy uznania dla zespołu, który mimo wielu trudności doprowadził system do wdrożenia produkcyjnego. Ten zespół to: pierwsza kierowniczka przedsięwzięcia kol. Anna Ostaszewska, obecny kierownik przedsięwzięcia kol. Tomasz Szatkowski, pani Dominika Sachowicz-Wołek, administrator IT pan Sebastian Lombarski oraz dyrektor generalna PTI kol. Krystyna Pełka-Kamińska.