"Kamień Milowy IEEE" dla pogromców Enigmy

5 sierpnia br odsłonięto przed budynkiem Instytutu Matematyki PAN przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie kamień pamiątkowy z tablicami w języku polskim i angielskim ku czci polskich matematyków, którzy złamali szyfr Enigmy. Inicjatorem uroczystości był IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), który ustanowił tzw kamienie milowe dla upamiętnienia znaczących dokonań w świecie elektrotechniki i elektroniki. Tym samym trzech polskich matematyków: Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski znalazło się w gronie licznych laureatów „kamienia milowego” i dzięki publikacjom IEEE staną się znani w całym świecie, co podkreślił przewodniczący polskiej sekcji IEEE, prof. Ryszard Jachowicz. Polska sekcja IEEE włożyła znaczący wysiłek w przygotowanie decyzji władz stowarzyszenia.

Uroczystość odbyła się pod patronem Prezydenta M. St. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Znaczące przemówienie wygłosił prezydent IEEE prof. Roberto de Marca, podkreślając ogromne znaczenie prac polskich matematyków. W gronie mówców wystąpiła Pani Janina Sylwestrzak, córka Mariana Rejewskiego, swego czasu pracownik Instytutu Orgmasz dziękując w imieniu rodzin za to uhonorowanie.

Liczne delegacje złożyły wieńce, wśród których znalazła się również wiązanka od PTI. Kompania Honorowa Wojska Polskiego wystawiła posterunek honorowy.