Jesienne Spotkania PTI odzyskane!

Zarząd Główny PTI informuje wszystkich zaniepokojonych zniknięciem z internetu stron zawierających materiały Jesiennych Spotkań PTI, że strony te są ponownie dostępne pod adresem:

www.jesienne-spotkania-pti.org.pl

Odzyskanie tych historycznych materiałów zawdzięczamy inicjatywie i umiejętnościom kol. Adriana Kapczyńskiego.