„Infrastruktura informacyjna Państwa w globalnej gospodarce” dostępna w zasobach PTI

Prof. Józef Oleński – wybitny polski ekonomista, badacz związków między ekonomią i systemami informacyjnymi – przekazał Sekcji Historycznej PTI swoją książkę

„Infrastruktura informacyjna Państwa w globalnej gospodarce”

do swobodnego użytku publicznego. Książkę można pobrać w formacie PDF ze strony www.historiainformatyki.pl.

„Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce” to opublikowane w 2006 r. opus magnum Profesora, zawierające niezwykle szerokie omówienie zależności między infrastrukturą informacyjną państwa i ładem gospodarczym, administracyjnym, prawnym i społecznym. Zawierając podstawowe definicje pojęć niezbędnych dla analizy struktur informacyjnych warunkujących funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, lektura książki jest wysoce wskazana dla wszystkich interesujących się problemami informatyzacji.

Prof. zw. dr hab. Józef Oleński jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcą Wydziału Nauk Ekonomicznych. W latach 1992-1995 i 2006-2011 był prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.

Panu Profesorowi serdecznie dziękujemy za wspaniały dar!