IX Konferencja "Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy"

Oddział Podlaski PTI serdecznie zaprasza na IX Konferencję "Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy".
Konferencja odbędzie się w dn. 17-20 września 2014 w Hołnach Mejera.
Szczególnie zapraszamy osoby przygotowujące rozprawy doktorskie.
Autorzy najlepszych prac spośród doktorantów będą zwolnieni z opłaty konferencyjnej.
Szczegóły: http://irys.wi.pb.edu.pl/terw/