Honoris Gratia dla Prezesa PTI

Prezydent miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski w dniu 2 czerwca 2014 r. uhonorował Mariana Nogę odznaką

Honoris Gratia.

Prof. dr hab. inż. Marian Noga jest profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest też prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Odznakę „Honoris Gratia” przyznaje Prezydent Miasta Krakowa osobom szczególnie zasłużonym dla Miasta.