Gratulacje dla Włodzimierza Marcińskiego, polskiego Lidera Cyfryzacji!

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i komisarz ds. Europejskiej Agendy Cyfrowej Neelie Kroes w specjalnym liście do premier Ewy Kopacz podsumowała dwuletni okres działania sieci Liderów Cyfryzacji. Jej zdaniem odegrali oni bardzo ważną rolę w podnoszeniu umiejętności cyfrowych w państwach członkowskich.

Komisarz zwróciła szczególną uwagę na aktywność Polski. Pogratulowała polskiemu liderowi cyfryzacji, Włodzimierzowi Marcińskiemu, determinacji w upowszechnianiu umiejętności cyfrowych w Polsce. Zauważyła, że powołane przy jego zaangażowaniu Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych było pierwszą narodową inicjatywą odzwierciedlającą założenia Wielkiej Koalicji na Rzecz Cyfrowych Miejsc Pracy utworzonej w marcu 2013 roku przez Komisję Europejską oraz wzorem dla innych krajów.

Włodzimierz Marciński - od wielu lat aktywny członek PTI - pełni funkcję Lidera Cyfryzacji od stycznia 2012 roku. Wcześniej był m.in. dyrektorem departamentu społeczeństwa informacyjnego w MSWiA, a w latach 2004-2005 wiceministrem w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji.

(Źródło: http://mac.gov.pl.)

Zarząd Główny PTI także gratuluje kol. Włodzimierzowi i życzy dalszych sukcesów na tym polu!