Co robiliśmy w roku 2013?

Na stronie:

pti.org.pl > O nas > Prace Zarządu > Sprawozdania ZG PTI z działalności Towarzystwa

jest już gotowe do do pobrania sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności PTI w roku 2013.