Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI

W połowie grudnia ukaże się pierwsza książka z cyklu wydawniczego Polskiego Towarzystwa Informatycznego „Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI”.

Celem cyklu jest przedstawienie treści mogących zainteresować zarówno osoby zajmujące się zawodowo informatyką, jak i tych, którzy w swojej pracy stykają się z zagadnieniami i problemami związanymi z informatyką.
„Jednym z elementów wzmacniania postrzegania marki Izby Rzeczoznawców PTI jest przekazywanie szerszemu gronu odbiorców informacji o tym, czym się ona zajmuje. Wielokrotnie dyskutowaliśmy o tym zarówno w kręgu rzeczoznawców, jak i na posiedzeniach Zarządu Głównego. Z chwilą uruchomienia Biuletynu PTI pierwszym pomysłem było publikowanie w kolejnych numerach krótkich case study opisujących ciekawe, a jednocześnie typowe, realizowane przez naszych rzeczoznawców prace” – wyjaśnia Dyrektor Izby Rzeczoznawców PTI Tomasz Szatkowski.
„Przygotowując materiały na realizowane przez Izbę Rzeczoznawców szkolenie dla arbitrów Krajowej Izby Odwoławczej uznaliśmy z kol. rzeczoznawcą Maciejem Szmitem, że warto by było, aby drugie wydanie Jego monografii "Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego" poprawione i uzupełnione przekazać uczestnikom szkolenia. Od tego pomysłu już była krótka droga do tego, aby zadecydować, żeby reedycję wydać pod egidą Towarzystwa” – uzupełnia Dyrektor Izby Rzeczoznawców.

Monografia autorstwa dr. Macieja Szmita, będąca pierwszym tomem z cyklu "Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI", poświęcona jest zagadnieniom związanym z opiniodawczą rolą informatyki realizowanej na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Specjalistyczna wiedza i umiejętność współpracy biegłego z sądem jest wielokrotnie nieodłącznym elementem prawidłowo przeprowadzonego przewodu sądowego. Pozycja ta ma za zadanie przybliżyć Czytelnikowi zagadnienia związane z metodyką pracy biegłego informatyka oraz specyfiką opiniowania spraw w obszarze informatyki sądowej.

Jak zapowiada Dyrektor Izby Rzeczoznawców, w ramach cyklu będą publikowane zarówno opisy różnych przypadków, które opiniowali rzeczoznawcy PTI, jak i artykuły, których tematyka będzie dotyczyć zastosowania informatyki w instytucjach administracji centralnej i samorządowej czy w firmach komercyjnych - począwszy od definiowania potrzeb, poprzez proces wyboru rozwiązania, a na wdrożeniu i utrzymaniu kończąc.

Książka (w papierowej wersji) zostanie wysłana do wybranej grupy bibliotek, do wszystkich prokuratur okręgowych, sądów okręgowych, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich.

Publikację w wersji elektronicznej można pobrać tutaj, jest ona także dostępna pod następującymi adresami: www.researchgate.net , www.academia.edu oraz play.google.com.