Złoty Krzyż Zasługi dla Marka Miłosza

Podczas uroczystości inauguracji 61. roku akademickiego Politechniki Lubelskiej 2013/14, która odbyła się 4 października 2013 r.,

dr inż. Marek Andrzej Miłosz

został uhonorowany

Złotym Krzyżem Zasługi

przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Kol. Markowi Miłoszowi serdecznie gratulujemy!