Żegnamy Kol. Andrzeja Trybulca

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 11 września 2013 roku Naszego Kolegi Doktora Andrzeja Trybulca. Wybitny uczony, informatyk, Członek-Założyciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego, wieloletni nauczyciel akademicki, wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku, wychowawca wielu pokoleń polskich informatyków.

Był jedną z wybitnych osobowości polskiego środowiska informatycznego.

Cześć Jego pamięci!

Prezes, Zarząd Główny, członkowie i pracownicy
Polskiego Towarzystwa Informatycznego