Zakończył sie konferencyjny tryptyk SMI + KKIO + SCR

W piątek 20 września 2013 r. zakończyły się obrady trzech połączonych konferencji współorganizowanych przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego:

Sejmik Młodych Informatyków - SMI 2013XX

Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO'2013

Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego SCR'2013XV

Konferencyjny tryptyk został otwarty przez Przewodniczącego Rady Programowej KKIO 2013 prof. Zdzisława Szyjewskiego i Przewodniczącego Rady Programowej SMI 2013 prof. Kesrę Nermenda (Przewodniczący Rady Programowej SCR 2013 prof. Leszek Trybus dotarł nieco później wskutek niezaplanowanego opóźnienia samolotu z Rzeszowa).

Rozpoczętą po ceremonii otwarcia sesję plenarną wypełniły wykłady trzech wybitnych postaci świata nauki. Prof. Martin Shepperd z Brunel University wygłosił wykład nt. „Reducing Researcher Bias in Computational Science”, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji dr inż. Wacław Iszkowski omówił temat „Psychologia programisty” zaś prof. Janusz Zalewski z Florida Gulf Coast University w Fort Myers przedstawił wykład pt. „Internetowe laboratoria inżynierii programowania dla systemów wbudowanych”.

Program wieczoru wypełnił uroczysty bankiet, którego główna atrakcją był wieczór autorski prof. Jerzego Kisielnickiego poświęcony jego najnowszej książce pt. "Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi".

Przed południem odbyły się warsztaty fakultatywne nt. "Post-agilism: wybór najlepszego rozwiązania" prowadzone przez Bogdana Berezę z firmy Victo.

Ostatnim akordem Konferencji była sesja filadelfijska i blisko 2 dwugodzinna dyskusja z Panią Minister Orłowską na temat mierzalności badań naukowych, czyli znanym pracownikom uczelni punktom za publikacje.

Pomysł sesji filadelfijskiej zrodził się w trakcie dyskusji na temat autoplagiatów, z czym mieliśmy problem w poprzednich edycjach SMI. Jerzy Nawrocki z Politechniki Poznańskiej i Zbigniew Huzar z Politechniki Wrocławskiej zaproponowali wzorem rozwiązań zagranicznych ponowne zreferowanie wystąpień, które były publikowane w wydawnictwach listy filadelfijskiej przez naszych Kolegów. Takie działania pokazują wzorce ale problem mierzenia osiągnięć naukowych jest trudny i dyskusyjny i dlatego zależało mi aby była poważna dyskusja na ten temat. Wspólnie z Leszkiem Maciaszkiem z Uniwersytetu Ekonomicznego z Wrocławia udało się namówić panią Minister do aktywnego udziału w dyskusji. Do panelu dyskusyjnego dołączył Jerzy Kisielnicki z Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła się bardzo interesująca dyskusja ze zdalną lecz bardzo aktywną obecnością Pani Minister i ożywioną reakcją sali.

Wcześniej koledzy Wiesław Paluszyński, Janusz Żmudziński i Adam Mizerski poprowadzili interesującą debatę na temat "Bezpieczeństwo IT a ekonomia". Jeszcze wcześniej mieliśmy bardzo interesujący wykład i warsztaty na temat: „Neuroeconomy, neuromarketing and decisional processes Fabio Babiloniego z Sapienza University of Rome – temat ten jest obecnie hitem zastosowań informatyki. Uniwersytet Szczeciński współpracuje z Włochami w tym zakresie.

W konferencjach uczestniczyło ponad 120 uczestników.

Kolejne spotkanie KKO+SCR+SMI odbędzie się za rok w Poznaniu.

(opr. na podst. informacji Macieja Godniaka i Zbigniewa Szyjewskiego)

serwis fotograficzny - dzień 1

serwis fotograficzny - dzień 2

serwis fotograficzny - dzień 3