Z okazji jubileuszu 75-lecia prof. Władysława M. Turskiego - książkowe wydanie felietonów Profesora

Wydawnictwo edu-Libri wydało w specjalnie ozdobnej formie felietony prof. Władysława M. Turskiego, opublikowane w latach 1996-2006 w periodykach „Wiedza i Życie” oraz „Teleinfo”. W opinii recenzenta wydawnictwa felietony te: „...w wydaniu zwartym nabierają dodatkowej mocy i pokazują szerokie horyzonty intelektualne ich autora, jednego z pionierów polskiej informatyki”.

Wydanie zostało sfinansowane przez Oddział Mazowiecki PTI oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji. Jest ono formą uznania za zasługi Pana Profesora dla polskiej informatyki w związku z obchodzonym w tym roku

jubileuszem 75-lecia prof. Władysława M. Turskiego.

Szczegóły wraz z formularzem zakupu na stronie wydawnictwa.