XXIX Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki rozstrzygnięty

Rozstrzygnięto XXIX Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki organizowany przez Dolnośląski Oddział PTI.

Uroczystość ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród i wyróżnień laureatom odbędzie się w piątek 8 lutego 2013 r. o godz. 12:30 w klubie pracowniczym Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Gmach Główny (bud. A-1), pok. 238. (Zamiar przybycia należy zgłosić do przewodniczącej komitetu organizacyjnego Hanny Mazur.)

W dniu 19. grudnia 2012 roku we Wrocławiu Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński, prof. dr hab. inż. Adam Grzech, prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. dr hab. inż. Jan Magott, dr hab. Zygmunt Mazur, prof. PWr. (przewodniczący) oraz dr inż. Zbigniew Szpunar (sekretarz), uwzględniając opinie Recenzentów prac konkursowych, ustaliła następujące rozstrzygnięcie konkursu:

Pierwszą nagrodę, w wysokości 5.000 zł, otrzymał

za pracę pt. "Relational cache analysis in presence of pointer-based data structures"

wykonaną w Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki; promotor: prof. dr hab. Witold Charatonik).

Drugą nagrodę, w wysokości 4.000 zł, otrzymał

za pracę pt. "Porównanie systemów analizy danych opartych na metodach sztucznej inteligencji w zastosowaniu do przetwarzania sygnałów z e-nosów"

wykonaną w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Katedra Elektroniki; promotor: dr inż. Wojciech Maziarz).

Trzecią nagrodę, w wysokości 3.500 zł, otrzymał

za pracę pt. "Co-Evolution Versus Evolution with Random Sampling for Acquiring Othello Position Evaluation"

wykonaną w Politechnice Poznańskiej (Wydział Informatyki, Instytut Informatyki; promotor: dr inż. Wojciech Jaśkowski).

Trzy równorzędne wyróżnienia, po 2.500 zł, otrzymali:

za pracę pt. "Automatic matching of multi-relational structural data"

wykonaną w Politechnice Poznańskiej (Wydział Informatyki, Instytut Informatyki; promotor: dr inż. Agnieszka Ławrynowicz, opiekun: dr inż. Andrzej Szwabe),

za pracę pt. "Runtime power usage estimation for various classes of real-life applications executed on HPC servers"

wykonaną w Politechnice Poznańskiej (Wydział Informatyki, Instytut Informatyki; promotor: prof. zw. dr hab. inż. Jan Węglarz),

za pracę pt. "Installation of complex e-Science applications on heterogeneous cloud infrastructures"

wykonaną w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Katedra Informatyki; promotor: dr inż. Marian Bubak).

Nagrody i wyróżnienia ufundowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Komisja Konkursowa składa podziękowanie Recenzentom prac konkursowych, podkreślając ich znaczącą rolę w przeprowadzeniu konkursu. W XXIX edycji konkursu Recenzentami prac byli pracownicy naukowi i dydaktyczni z 20 krajowych i zagranicznych wyższych uczelni.

Do konkursu przyjęto 41 prac wykonanych w roku akademickim 2011/2012 w czternastu krajowych wyższych uczelniach:

Szczegółowe informacje na temat Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie są dostępne na stronie Dolnośląskiego Oddziału PTI.