Wojciech Kulik ponownie przewodniczącym Zarządu Sekcji Egzaminatorów ECDL

W sobotę 22 czerwca br. w Warszawie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze spotkanie delegatów Sekcji Egzaminatorów ECDL. W spotkaniu wzięło udział 26 członków Sekcji z terenu całego kraju.

W trakcie spotkania przewodniczący ustępującego Zarządu Sekcji przedstawił sprawozdanie z działalności sekcji za lata 2010-2013 zaś OK ECDL Jacek Pulwarski przedstawił informacje bieżące oraz plany najbliższych działań w ECDL-u.

Przeprowadzono wybory nowych władz Sekcji, w wyniku których wyłoniono zarząd w składzie:

Sprawozdanie z działalności Sekcji oraz wystąpienie OK ECDL dostępne będą na forum dyskusyjnym egzaminatorów ECDL.