Wacław Iszkowski ponownie prezesem PIIT

26 marca 2013 roku w warszawskim Hotelu Hyatt odbyło się XXII Zwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Członkowie Izby wysłuchali sprawozdań Zarządu i Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego z działalności w kadencji 2011-2013. Zgromadzenie dokonało wyboru władz Izby na nową kadencję 2013-2015.

Prezesem Izby został ponownie dr inż. Wacław Iszkowski.

Kol. Wacławowi Iszkowskiemu, Członkowi Honorowemu PTI serdecznie gratulujemy wyboru!