W Cafe Zamek o terminologii

W kawiarni Cafe Zamek w Zamku Królewskim w Warszawie 24. października br. w ramach prac Sekcji Terminologicznej PTI odbyło się spotkanie z Michałem Tyszkowskim z firmy Centrum Lokalizacji C&M z Wrocławia. Prelegent omówił stosowane przez siebie techniki maszynowego opracowania i kontroli terminologii, w tym:

* ekstrakcji glosariusza terminologicznego (półautomatycznego wyodrębniania słów i zwrotów kluczowych dla zrozumienia tekstu);

* konsultacji z autorem tekstu (ewentualnie uzgodnienia z jego wewnętrznymi słownikami i regułami);

* udostępniania glosariusza tłumaczom z jednoczesnym wyjaśnianiem wątpliwości;

* oficjalnego zatwierdzania glosariusza;

* kontroli przeprowadzonych tłumaczeń na podstawie zatwierdzonego glosariusza.

Opracowane przez C&M oprogramowanie do generowania terminologii każdy może bezpłatnie przetestować w Internecie w portalu extract.cmlocalization.eu/. Akceptowane są wszystkie formaty plików dwujęzycznych oparte na standardzie XLIFF i TMX, także TTX i SDLXLIFF oraz jedno- i dwujęzyczne pliki DOCX. Można także analizować jednojęzyczne dokumenty tekstowe (TXT) oraz strony internetowe (HTML). Lista tzw. "stop words", czyli wyrazów nie branych pod uwagę jako terminy, jest edytowalna i powiązana z konkretnym użytkownikiem. Program obsługuje obecnie języki angielski, francuski, hiszpański, niemiecki oraz polski.
Dr Michał Tyszkowski jest absolwentem biologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Od roku 1997 zajmuje się lokalizacją oprogramowania i tłumaczeniami technicznymi, początkowo dla firmy IBM, później rozwijając własną działalność. Obecnie jest prezesem firmy Centrum Lokalizacji C&M. Od około 10 lat intensywnie zajmuje się komputerowym wspomaganiem tłumaczeń. Jest twórcą między innymi autorskiego systemu obsługi terminologii oraz kontroli jakości tłumaczeń. Obecnie prowadzi prace nad poprawą jakości tłumaczeń maszynowych poprzez tworzenie mechanizmów hybrydowych wzbogacających klasyczne systemy SMT. W ramach prac w firmie C&M opracował między innymi system obsługi terminologii KeyStone, narzędzie internetowe do ekstrakcji terminologii oraz uniwersalny glosariusz KeyTerm. Jest także współtwórcą systemu maszynowego tłumaczenia rozszerzającego funkcje programu Moses.