Udział PTI w konferencjach „Problemy techniczne uczestników Cyfrowej Szkoły"

Centrum Edukacji Obywatelskiej realizujące program szkolenia nauczycieli na zlecenie MEN zwróciło się z prośbą do PTI o wsparcie merytoryczne w przeprowadzeniu cyklu konferencji "Problemy techniczne uczestników Cyfrowej Szkoły" w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach". Organizacji tego zadania podjęła się Beata Chodacka, członek ZG PTI, która włączyła do udziału koordynatorów regionalnych ECDL oraz egzaminatorów ECDL. W krótkim czasie należało zorganizować panele ekspertów w 5 tematach:

  1. Administracja szkolną siecią i sprzętem
  2. Sieć w szkole
  3. Problemy techniczne ze sprzętem
  4. Dzieci w sieci
  5. Umiejętności nauczycieli

W dniach 18-26 marca 2013 r. wybrani eksperci w ramach konferencji poprowadzili panele w siedmiu miastach:

Podczas tych spotkań eksperci starali się odpowiadać na pytania nauczycieli i pomóc w rozwiązaniu najbardziej palących problemów związanych z wyposażeniem szkół w najnowsze narzędzia technologii informacyjnych, co spotkało się z wysoką oceną uczestników i organizatorów konferencji. Wygłoszone przez ekspertów PTI prezentacje były kompetentne i bardzo rzetelnie przygotowane, jak to określił dyrektor CEO, p. Jacek Strzemieczny.

Dość dużym zainteresowaniem nauczycieli cieszył się także temat programu certyfikacji e-Nauczyciel. W Katowicach została wygłoszona prezentacja o e-Nauczycielu przez KR, we wszystkich miastach zostały przygotowane stoiska z informacją na temat e-Nauczyciela i pełnej oferty PTI w zakresie certyfikacji, bądź wygłoszone informacje podczas paneli. O przekazanie nauczycielom pełnej oferty PTI w zakresie certyfikacji i najbliższych konkursów "TIK Tak!" oraz "Pan Tik" zadbali koordynatorzy regionalni.

W wyniku wszystkich tych działań powstało 5 bardzo dobrych merytorycznie opracowań w zadanych tematach. Zostaną one umieszczone na stronie PTI. W opracowaniu tematycznym oraz w prezentowaniu tematów w całej Polsce wzięło udział 35 ekspertów (głównie egzaminatorów ECDL).

Realizacja tego zadania była możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu koordynatorów regionalnych ECDL: Alicji Myszor (Gdańsk), Ewy Sumowskiej (Poznań), Elżbiety Bowdur (Katowice), Zygmunta Mazur (Wrocław), Wojciecha Kulika (Lublin), Pawła Strawińskiego (Warszawa) oraz czuwającej nad całością Beaty Chodackiej (Kraków).

galeria zdjęć