Toruń po raz piąty organizuje próbną maturę z informatyki

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

zapraszamy wszystkich nauczycieli do przeprowadzenia w swoich szkołach

próbnej matury z informatyki

Matura ma zasięg ogólnopolski, jest organizowana już po raz piąty przez Zakład Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego TODMiDN w Toruniu. Celem próby jest sprawdzenie stopnia przygotowania uczniów do matury z informatyki i praktyczne zapoznanie szkoły, nauczycieli i uczniów z procedurami dotyczącymi jej przeprowadzania opisanymi na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Próba matura z informatyki odbyła się

10 stycznia 2014 roku o godzinie 9.00.

Szczegółowe informacje dla nauczycieli znajdują się na stronie

edu.rsei.umk.pl/edu_info

W imieniu Organizatorów

Anna Beata Kwiatkowska