Stypendia dla uczestników "Informatyki w Edukacji 2013"

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

konferencje WCCE 2013 i IwE 2013 nabierają rozpędu.

Mam dla Państwa atrakcyjne informacje dotyczące konferencji IWE 2013 i WCCE 2013 - dzień wspólny. Mam nadzieję, że dzięki temu podczas konferencji IwE spotka się większość nauczycieli z PTI.

1. Dzięki staraniom organizatorów i przychylności Ośrodka Rozwoju Edukacji, stu nauczycieli może wziąć udział w całej konferencji IwE 2013 nie płacąc wpisowego. Stypendium mogą otrzymać osoby, które spełniają jednocześnie warunki:

Osoby takie przy rejestracji w polu Typ konta rejestrują się jako Gość ORE.
Liczy się kolejność zgłoszeń!

2. Organizatorzy konferencji z przyjemnością informują, że w dniach 19-26 czerwca 2013 będzie otwarta rejestracja dla nauczycieli, którzy chcą uczestniczyć w darmowych warsztatach konferencji IwE 2013.
Warsztaty te odbędą się w dniach:

na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK.

Każdy nauczyciel, który chce wziąć udział w darmowych warsztatach powinien zarejestrować się wcześniej na konferencję wybierając w polu Typ konta opis Nauczyciel,uczestnik darmowych warsztatów.

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń!

Zapraszam do Torunia, serdecznie pozdrawiam,

Anna Beata Kwiatkowska