Sekcja Historyczna PTI zorganizowała seminarium nt Zakładów ERA

W dniu 28 marca br Sekcja Historyczna PTI wraz z Muzeum Techniki w Warszawie zorganizowała

IV Seminarium Historii Informatyki – Mikrokomputery Zakładów ERA.

Do organizacji seminarium walnie przyczynili się byli pracownicy Zakładów koledzy Jerzy Dżoga i Włodzimierz Marciński, prowadząc szeroko zakrojoną akcję informowania swoich znajomych z Zakładów o spotkaniu.

Wśród prelegentów znaleźli się goście z Francji czyli dobrzy znajomi z poprzednich konferencji Elżbieta Jezierska i Andrzej Ziemkiewiczowie.

Spotkanie otworzył dyr. Muzeum Techniki p. Jerzy Jasiuk, po czym kol. przewodniczący Sekcji Historycznej Jerzy S. Nowak przedstawił krótki zarys problemów informatyki polskiej, zwracając po raz kolejny uwagę na brak materiałów pisanych o powstaniu tej gałęzi przemysłu i nauki.

Następnie p. Krzysztof Wasiek omówił zarys historii Zakładów ERA, wskazując na ich czechosłowackie pochodzenie i zapał władz do częstej zmiany nazwy firmy – nie zapomniał rzecz jasna omówić prac konstruktorskich przy minikomputerach MERA.

Andrzej Ziemkiewicz ze swadą przedstawił problemy konstrukcyjne K-202 i MERY-400.

Jak się okazało, nikt z zebranych nie zdawał sobie sprawy z licznych zastosowań MERY-300 w organizacji imprez sportowych, które omówił kol. Włodzimierz Marciński, cytując pochwalne opinie szefa WKS Zawisza Bydgoszcz.

Prawdopodobnie nikt z zebranych nie spodziewał się rewelacji, które zaprezentował przedstawiciel młodego pokolenia polskich informatyków, elektronik z Wrocławia Jakub Filipowicz. Bakcyl informatyki został mu zaszczepiony w wieku przedszkolnym w trakcie częstych odwiedzin w ośrodku obliczeniowym Huty Szkła Okiennego w Szczakowej, gdzie pracowała MERA-400. Te wspomnienia spowodowały chęć stworzenia emulatora MERY-400, w czym walnie pomagają mu twórcy oprogramowania MERY. Autor w pierwszej części wystąpienia przedstawił problemy budowy emulatora, za s w drugiej pokazał jak odczytał zawartość dysku MERY-400 z Muzeum Techniki po 20 latach postoju urządzenia - na dysku był komplet oprogramowania i dokumentacja. Burza oklasków była uzasadnionym wyrazem uznania dla Autora.

Z kolei p. Elżbieta Jezierska-Ziemkiewicz omówiła prace przy kolejnych konstrukcjach komputerowych w Instytucie Maszyn Matematycznych, całkowicie zawieszonych po stanie wojennym. Zapowiadały się bardzo interesujące rozwiązania dotyczące automatyzacji projektowania.

Po raz pierwszy mieliśmy okazję usłyszeć od Jerzego Sławińskiego o problemach handlu z ZSRR – nie wolno było sprzedawać komputerów, ale systemy już tak, czego nie zauważono w Gospłanie. W efekcie wyeksportowano do ZSRR około 2000 zestawów SM-CAMAC, bardzo dobrze przyjmowanych w tamtejszych placówkach naukowych. Wynika stąd, że Zakłady ERA wyprodukowały ponad 2000 minikomputerów SM-4.

Końcowa dyskusja zebranych wskazała, że zbyt mało czasu poświęcono oprogramowaniu aplikacyj-nemu minikomputerów. Pięknie podsumował pracę na MERA400 Jerzy Majewski mówiąc, że szokiem było przejście z prawdziwego komputera na „urządzenie typu PC”. Wstępnie przyjęto, że jesienią br. warto zorganizować odrębne seminarium poświęcone aplikacjom.

W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób i, jak stwierdził kol. J. Nowak, był to I zlot pracowników Ery. Powodzenie spotkania zapewniła praca w tle czyli pomoc biura ZG w organizacji i tzw. Cateringu. Podziękowania dla Pań Krystyny Kamińskiej i Dominiki Sachowicz. Natomiast kol. przewodniczący Sekcji odebrał krytyczne uwagi z powodu zaniechania wideorejestracji spotkania – co, jak zapewnił, więcej się nie powtórzy.

* * *

Prezentacje:

Jerzy Sławiński, "Eksport SM4 czyli jak przechytrzono GOSPŁAN"

* * *

Migawki z seminarium