SMI, KKIO i SCR 2013 już startują

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego rozpoczął przygotowania do przyszłorocznej VIII edycji konferencji Sejmik Młodych Informatyków - SMI 2013. Tym razem konferencja odbędzie się w Szczecinie, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Mickiewicza 64), w dniach 18-20 września 2013. Organizatorzy niezmiennie gwarantują wysoki poziom merytoryczny sesji tematycznych, inspirujące dyskusje i ciekawe wydarzenia.

Tematyka SMI 2013:

Termin nadsyłania zgłoszeń (tematu i streszczenia referatu w języku angielskim lub polskim): 28.02.2013
Powiadomienie autora o akceptacji proponowanego tematu: 15.03.2013
Nadesłanie pełnej wersji referatu: 15.04.2013
Warto zaznaczyć, że w tym samym czasie i tym samym miejscu odbędą się dwie inne flagowe konferencje Polskiego Towarzystwa Informatycznego: KKIO oraz SCR (zob. poniżej). Uczestnictwo w SMI 2013 będzie upoważniało do uczestnictwa także w dwóch pozostałych wydarzeniach bez dodatkowych opłat.

Organizatorami konferencji SMI 2013 są: Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Zachodniopomorski oraz Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

www.smi.org.pl

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO'2013 odbędzie się tym razem w Szczecinie w dniach 18-20 września 2013 roku. Będzie to jubileuszowa, XV edycja tej konferencji. Organizatorami są Oddział Zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Tematyka konferencji KKIO 2013:

Termin nadsyłania zgłoszeń (tematu i streszczenia referatu w języku angielskim lub polskim): 28.02.2013

Powiadomienie autora o akceptacji proponowanego tematu: 15.03.2013

Nadesłanie pełnej wersji referatu: 15.04.2013

Organizatorami konferencji KKIO 2013 są Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Zachodniopomorski oraz Instytut Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński.

www.kkio.org.pl

Celem XX Konferencji Systemy Czasu Rzeczywistego SCR'2013 jest prezentacja bieżących prac prowadzonych przez środowiska akademickie i przemysłowe w zakresie systemów czasu rzeczywistego na tle współcześnie stosowanych podejść i technologii. Poza tym jest okazją do integracji środowiska informatycznego i umożliwia nawiązanie kontaktów przedstawicieli środowisk uczelnianych i przemysłowych, reprezentowanych przez firmy działające na terenie Polski.

XX jubileuszowa edycja Konferencji SCR'2013 odbędzie się tym razem w Szczecinie w dniach 18-20 września 2013 roku.

Obszary tematyczne XX edycji SCR:

Termin nadsyłania zgłoszeń (tematu i streszczenia referatu w języku angielskim lub polskim): 28.02.2013

Powiadomienie autora o akceptacji proponowanego tematu: 15.03.2013

Nadesłanie pełnej wersji referatu: 15.04.2013

Organizatorami konferencji SCR 2013 są:

www.scr.org.pl

Wszystkie trzy konferencje odbędą się równolegle w dniach 18-20 września 2013 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin.

"Call for Papers" są już rozsyłane.

Konferencje są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.