Relacja z Benefisu Eugeniusza Bilskiego

10 maja 2013 roku w Hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu odbyła się

uroczystość wręczenia Medalu XXX-lecia PTI

dla zasłużonego pioniera informatyki polskiej - Eugeniusza Bilskiego.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego, na wniosek Sekcji Historii Informatyki, za działania przy zawieraniu i realizacji umowy software'owej z angielską firmą ICL, w wyniku której ELWRO produkowało komputery Odra 1300, uhonorował Medalem XXX-lecia PTI cztery osoby: Eugeniusza Bilskiego, prof. Marka Greniewskiego, prof. Thanazisa Kamburelisa oraz Stanisława Jaskólskiego.

Organizatorem i gospodarzem spotkania był Zarząd Dolnośląskiego Oddziału PTI. Na uroczystość przybył beneficjant z żoną Teresą i rodziną, Jerzy Nowak – członek ZG PTI oraz Przewodniczący Sekcji Historii Informatyki, członkowie ODS PTI, przyjaciele, współpracownicy, znajomi m.in. prof. Wacław Kasprzak (były rektor PWr.), prof. Roman Zuber, prof. Maciej Sysło, dr Józef Janyszek.

Uroczystość prowadził Prezes ODS PTI prof. Zbigniew Huzar, który po przywitaniu przybyłych osób poprosił E. Bilskiego o zajęcie miejsca na honorowym miejscu – specjalnie przygotowanym fotelu. Po krótkim przedstawieniu sylwetki Eugeniusza Bilskiego nastąpiło kulminacyjne wydarzenie wieczoru czyli wręczenie Medalu XXX-lecia PTI i dyplomu przez Prezydium spotkania: Zbigniewa Huzara, Jerzego Nowaka, Zygmunta Mazura i Hannę Mazur. Duże wrażenie na wszystkich zrobił przepiękny kosz czerwonych róż przeznaczony dla Pana Bilskiego, którego utrzymanie w rękach nie było łatwe.

W dalszej części spotkania były wspomnienia dokonań i działalności beneficjanta. Kilka słów o Panu Eugeniuszu powiedział Andrzej Koleśnik po czym Bogdan Kasierski odczytał list od prof. Thanasisa Kamburelisa z Grecji. Zygmunt Mazur przedstawił historię i działalność Oddziału Dolnośląskiego PTI, Lidia Zajchowska przedstawiła prezentację dotyczącą E. Bilskiego z okresu pracy w Elwro i wręczyła własnoręcznie wykonany obrazek. Wszyscy zebrani odśpiewali Eugeniuszowi Bilskiemu gromkie Sto Lat!

Wzruszony Eugeniusz Bilski przedstawił działalność z okresu pracy na Politechnice Wrocławskiej oraz różnorakiej współpracy z pracownikami PWr. m.in. z prof. Wacławem Kasprzakiem, dyrektorem WCSS dr Józefem Janyszkiem, dr Zbigniewem Fryźlewiczem, dr inż. Iwoną Dubielewicz i dr inż. Elżbietą Kosmulską. Prof. Maciej Sysło udostępnił film z nagranymi przed kilkoma laty wywiadami z informatykami. Ukoronowaniem uroczystości było spotkanie przy lampce szampana i przepysznym torcie.

Relacja fotograficzna z uroczystości

(opr. Hanna Mazur)

===========

Podziękowanie Benefisanta

Benefis w środowisku informatyków stanowiących elitę społeczeństwa jest dla mnie najważniejszym wyróżnieniem. Tym bardziej, że stopień elitarności rośnie i zmierza do sfer niebiańskich; są już rozważania na temat wybudzania komputerów ze "śpiączki".

Pomysłodawcom, decydentom, organizatorom, realizatorom i wszystkim uczestnikom uroczystości oraz wszystkim z którymi współpracowałem w czasie mojej pracy zawodowej w ELWRO i w PWr. składam najserdeczniejsze podziękowania - Bóg Wam zapłać. Życzę Wam abyście jak najdłużej byli uczestnikami i świadkami wspaniałego rozwoju informatyki.

Pozdrawiam serdecznie

Eugeniusz Bilski