Rada Naukowa PTI uruchomiła witrynę internetową

Serdecznie zapraszam do zajrzenia na stronę Rady Naukowej PTI:

rn.pti.org.pl

(opcjonalnie: rada.pti.org.pl)

Strona jest przeznaczona do informowania o pracach Rady i dokonaniach zrealizowanych oraz podejmowanych.

Prosimy o wszelkie uwagi mogące pomoc w podniesieniu jakości informacyjnej oraz sposobu prezentacji dokonań.

Rada Naukowa PTI jest najmłodszym organem statutowym, wybranym po raz pierwszy na ostatnim Zjeździe i w pierwszej kadencji poszukuje swego miejsca w strukturach i działalności Towarzystwa. Prezentowana strona www ma stanowić miejsce komunikowania się z członkami Towarzystwa oraz informowania o podejmowanych inicjatywach.

Pozdrawiam

Zdzisław Szyjewski

Przewodniczący Rady Naukowej PTI