Przedstawiciele PTI na V Forum Nowej Gospodarki

Jak będzie wyglądało nasze codzienne życie za kilkanaście lat? Które spośród licznych szybko rozwijających się technologii będą miały największy wpływ na światową gospodarkę? Jak powinniśmy się przygotować do nadchodzących nieuchronnie zmian, by wykorzystać szanse i ograniczyć ryzyka? Jak mogą nam w tym pomóc fundusze UE? Odpowiedzi na te pytania szukali przedstawiciele świata nauki, biznesu i administracji podczas V Forum Nowej Gospodarki, które odbyło się w dniach 7-8 listopada 2013 roku w Krakowie w Budynku Centrum Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej.

Forum otworzył Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Tadeusz Słomka, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa oraz Wojewoda Małopolski Jerzy Miller.

Na program Forum złożyło się siedem sesji, poświęconych analizie technologie zmieniających pejzaż społeczno-gospodarczy, mających wpływ na nasze życie. Szczególną uwagę poświęcono sieciom inteligentnym w energetyce, pojawianiu się nowych specjalizacji zawodowych, nowym obszarom konkurencyjności oraz strategiom UE i Polski w zakresie nowych technologii.

W panelu dyskusyjnym nt. „Przełomowe technologie – konsekwencje” wzięli udział m.in. prezes PTI prof. Marian Noga, doradca Prezydenta RP Krzysztof Król, Polski Lider Cyfryzacji Włodzimierz Marciński, wiceprezes PIIT i przewodniczący GKR PTI Wiesław Paluszyński.

Wykład finałowy pt. „Jak wyzwolić energię polskiej gospodarki?" wygłosił Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów Jan Krzysztof Bielecki.

Organizatorem V Forum Nowej Gospodarki był Urząd Województwa Małopolskiego, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny oraz Euro InnoPark.