Przedstawiciele ITG/VDE złożyli wizytę w siedzibie ZG PTI

W piątek 22 lutego 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego PTi odbyło się spotkanie przedstawicieli PTI z przedstawicielami niemieckiego zrzeszenia technicznego Verbände für Branchen und Berufe der Elektro- und Informationstechnik VDE (skrócony akronim nazwy ma korzenie historyczne). Stronę niemiecką reprezentowali: dyrektor Frauhnhofer Heinrich Hertz Institut prof. Hans-Joachim Grallert, prezes Informationstechnische Geselschaft im VDE (ITG/VDE) prof. Ingo Wolff i dyrektor generalny ITG/VDE dr inż. Volker Schanz. Ze strony PTI obecni byli wiceprezes PTI Marek Hołyński oraz przewodniczący GKR Wiesław Paluszyński.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy strony niemieckiej. Goście przybyli w celu zainicjowania współpracy między PTI i ITG/VDE. W wyniku kilkugodzinnej rozmowy uzgodniono wstępnie, że obie organizacje nawiążą współpracę początkowo w zakresie obustronnych zaproszeń do udziału w konferencjach i warsztatach naukowych i technicznych, m.in. SMI, KKIO, SCR oraz FedCSIS; szczególne zainteresowanie partnerów niemieckich wzbudziło SMI z uwagi na udział młodych specjalistów i naukowców oraz korzystne (blisko granicy) położenie. Najbardziej interesująca stronę niemiecką tematyka to m.in. smart grids oraz telekomunikacja nowej generacji. Rozmowa wykazała bardzo wiele podobieństw uwarunkowań prawnych i politycznych, rodzajów działalności i preferencji tematycznych obu organizacji. W dalszej perspektywie strona niemiecka wyraziła zainteresowanie podejmowaniem wspólnych tematów badawczych oraz budowaniem wspólnego frontu budowania opinii wobec instytucji unijnych. Wiceprezes Marek Hołyński wyraził przekonanie o pełnej celowości realności współdziałania zarówno w warstwie merytorycznej jak i wypracowywania wspólnych opinii dotyczących ważnych dla całej unii regulacji prawnych.

VDE to zrzeszenie pięciu stowarzyszeń naukowo-technicznych, do którego należy w sumie 35 tys. członków – inżynierów, naukowców, przedsiębiorców i studentów:

„Nasz” partner ITG istnieje od 1954b r. i koordynuje pracę dziewięciu grup tematycznych:

Wkrótce zostanie opublikowane oficjalny komunikat ze spotkania, uzgodniony przez ITG/VDE oraz PTI.

Od lewej: prof. Ingo Wolff, dr inż. Volker Schanz i prof. Hans-Joachim Grallert.