Prof. Tadeusiewicz laureatem medalu im. Tadeusza Kotarbińskiego

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk odznaczył Medalem im. Tadeusza Kotarbińskiego prof. Ryszarda Tadeusiewicza. Medal został przyznany za osiągnięcia Profesora w dziedzinie badań i zastosowań sztucznej inteligencji w systemach komputerowego wspomagania organizacji i zarządzania.

Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego jest przyznawany od 1997 roku. Dotychczasowi laureaci to m.in. Andrzej Wajda, prof. Andrzej Koźmiński, Krzysztof Penderecki, prof. Wojciech Gasparski, Krystyna Janda i prof. Zbigniew Religa. Pierwszymi laureatami Medalu byli Jerzy Giedroyć (pośmiertnie) i Bill Gates.

Uroczystość wręczania medalu odbyła się w Jabłonnie.

Kol. Profesorowi składamy serdeczne gratulacje!