Prof. Bolc nie żyje

W dniu 22 października 2013 r. zmarł

prof. dr hab. Leonard Bolc

emerytowany profesor Instytutu Podstaw Informatyki PAN.

Prof. Bolc był twórcą i długoletnim Kierownikiem Zespołu Inżynierii Lingwistycznej Instytutu Podstaw Informatyki PAN, autorem wielu cennych monografii naukowych wydanych w Polsce i za granicą.

Cześć Jego pamięci!