Polska informatyka ma 65 lat

W czwartek 23 grudnia 1948 roku, w Gmachu Fizyki Doświadczalnej przy ul. Hożej w Warszawie, na zaproszenie profesora Uniwersytetu Warszawskiego, wybitnego matematyka Kazimierza Kuratowskiego (na zdjęciu), spotkała się grupa osób zainteresowanych elektronicznymi maszynami liczącymi. Byli to, obok inicjatora spotkania, matematycy prof. Andrzej Mostowski i dr Henryk Greniewski oraz trzej młodzi inżynierowie: Krystyn Bochenek, Leon Łukaszewicz i Romuald Marczyński. W rezultacie tego spotkania zapadła decyzja powołania Grupy Aparatów Matematycznych (GAM) pod kierunkiem Henryka Greniewskiego, działającej w ramach Państwowego Instytutu Matematycznego.

Dzień 23 grudnia 1948 roku można uważać za datę narodzin polskiej informatyki.

Dorobkiem Grupy jest m.in. Analizator Równań Różniczkowych oraz pierwszy polski komputer XYZ. W roku 1958 GAM została przekształcona w Zakład Aparatów Matematycznych PAN, w następnie w istniejący do dziś Instytut Maszyn Matematycznych PAN.