PTI zachęca do udziału w międzynarodowym badaniu kompetencji zawodowych informatyków

W ramach powołanej praz Komisję Europejską Wielkiej Koalicji na rzecz Cyfrowych Miejsc Pracy zostały podjęte międzynarodowe działania związane z wprowadzeniem standardów profesjonalnych kwalifikacji w Unii Europejskiej, również w zawodzie informatyka. Do wspomnianej Koalicji przystąpił m.in. CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), którego PTI jest członkiem - inicjując projekt „e-Competence Benchmark”.

e-Competence Benchmark to dostępne w internecie, interaktywne narzędzie, które pozwala na identyfikację własnych kompetencji w różnych obszarach ICT i skorelowanie ich z określanymi przez europejskie ramy kwalifikacji ścieżkami karier. Udział w badaniu polega na wypełnieniu ankiety, w której poprzez odpowiedzi na pytania ankiety określa się swój własny profil zawodowy oraz poziom posiadanych umiejętności, a w zamian otrzymuje się syntetyczne zestawienie, pozwalające w czytelnej graficznej formie określić własne kompetencje oraz zidentyfikować elementy warte ewentualnego uzupełnienia. Ankieta zawiera 37 obszarów wiedzy, w których należy wskazać jeden z czterech poziomów kompetencji (według własnej autooceny).

Oprócz wsparcia indywidualnych karier informatyków, projekt ten ma również na celu zebranie danych statystycznych, które następnie będą opracowane i wykorzystane do dalszego rozwoju standardu kwalifikacji zawodowych w obszarze ICT. Na podstawie zebranych danych określone zostaną profile specjalizacyjne oraz powiązany z nimi zakres kompetencji. Badanie odbywa się na terenie wielu krajów, a w Polsce jest prowadzone przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Wprowadzone dane osobowe będą dostępne wyłącznie dla narodowego operatora (PTI) oraz organizatora badania (CEPIS) zaś ich obróbka będzie polegać wyłącznie na agregacji i sformułowaniu wniosków ogólnych – poza tym gwarantowana jest anonimowość ankiet.

Członkowie Zarządu Głównego PTI zobowiązali się do wypełnienia ankiet e-Competence Benchmark do 7 lipca br.

Ankieta jest dostępna pod adresem: http://www.cepisecompetencebenchmark.org

Polskim koordynatorem e-Competence Benchmark jest kol. Grzegorz Szyjewski, do którego należy kierować ewentualne pytania i problemy.