Olimpiada Wiedzy o Internecie - Net Masters Cup - rozstrzygnięta

W poniedziałek 24 czerwca 2013 r. odbył się finalny turniej oraz ogłoszenie wyników Net Masters Cup - największego w Polsce i jednego z większych w Europie konkursów wiedzy o Internecie i technologiach informatycznych dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Uczestnicy rozwiązywali zadania z zakresu m.in. algorytmiki, programowania, baz danych, sieci komputerowych, grafiki komputerowej, podstaw telekomunikacji, sieci społecznościowych, systemów operacyjnych, informatyki gospodarczej i bezpieczeństwa w sieci.

Laureatem Net Masters Cup 2013 została drużyna „Szlifierka” z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, kolejne miejsca zajęły ekipy ' OR '1'='1 z V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie oraz „Wąsy Piłsudskiego” z Liceum Ogólnokształcące Nr VII we Wrocławiu.

Partnerami Olimpiady odpowiedzialnymi w całości za ułożenie pytań oraz weryfikację wyników na każdym etapie były: Politechnika Warszawska, Łódzka, Poznańska i Wrocławska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Nad poziomem merytorycznym czuwało Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Honorowym Patronatem objęło Net Masters Cup Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Komunikacji Elektronicznej i Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej.
Olimpiada jest realizowana wspólnie przez Grupę Allegro i Grupę Netia jako projekt pro publico bono.

Pełna informacja