Oddział Małopolski PTI zaprasza na warsztaty C++

Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Informatycznego zaprasza na zajęcia warsztatowe dla nauczycieli informatyki ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz zainteresowanych członków Oddziału.

W nowej podstawie programowej w przedmiocie informatyka na poziomie gimnazjalnym jest znacznie więcej czasu i możliwości na zajęcie się algorytmiką i językami programowania. Mówią o tym zapisy znajdujące się celach kształcenia „III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego.” oraz zapisy w treściach kształcenia: „5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.” i „6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin.”
Wychodząc naprzeciw potrzebom doskonalenia umiejętności w tym zakresie chcielibyśmy zaprosić na kurs mający charakter warsztatów: „Elementarny kurs programowania w języku C++”, którego celem jest przypomnienie podstaw algorytmiki i programowania w oparciu o język C++.

Znając podstawy języka C++ uczeń będzie mógł swobodnie próbować programować w każdym innym języku programowania obiektowego.

Kurs obejmuje 16 godzin zajęć dydaktycznych z trenerem oraz 16 godzin samodzielnej pracy na platformie Youngcoder. Program zajęć przewiduje rozwiązywanie konkretnych zadań dobranych do omawianych problemów, które docelowo mogą zostać użyte w pracy z uczniami.

Zajęcia odbywać się będą co drugi wtorek od 17:00 – 20:00 w Uczelnianym Centrum Informatyki AGH al. Mickiewicza 30 Kraków pawilon C1, sala 511a.

Pełna informacja oraz formularz zgłoszeniowy