Oddział Łódzki PTI patronuje GigaCon

Oddział Łódzki PTI objął patronatem merytorycznym konferencję

„Systemy dla Przedsiębiorstw Gigacon”

W czasie wykładów eksperci scharakteryzują innowacyjne technologie stosowane w zarządzaniu zasobami i procesami przedsiębiorstwa i podzielą się doświadczeniami na temat przeprowadzonych wdrożeń.

Ze strony PTI wykład otwierający wygłosi członek Izby Rzeczoznawców PTI kol. Andrzej Kozłowski. Temat wykładu: „ERP – TO DOBRY POCZĄTEK”.

Termin: 13 maja, godz. 9:00 – 15:30
Miejsce: Hotel Ambasador Centrum Łódź, al. Piłsudskiego 29

Udział w konferencji jest bezpłatny.