Obradował Zarząd Główny

Na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 23 marca br., Zarząd Główny PTI omówił szereg spraw istotnych dla bieżącej działalności Towarzystwa. Członkowie ZG rozpatrzyli m.in. następujące sprawy:

Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć śp. prof. Leona Łukaszewicza, członka-założyciela PTI.

Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 2013-03-23