Nowa cenna pozycja w zbiorach KLIO

Zbiory znajdujących w posiadaniu Sekcji Historycznej PTI archiwaliów z zakresu historii rozwoju technik cyfrowych zostały uzupełnione o nową, ważną pozycję – pracę badawczą dotyczącą mało znanego lecz historycznie bardzo istotnego twórcy historycznie najwcześniejszych maszyn liczących. Praca, której autorami są: Valery Monnier z Sannois Public Library (Francja), Walter Szrek z Szrek2Solutions (USA) oraz Janusz Zalewski z Florida Gulf Coast University (USA) – członek-założyciel PTI i laureat Medalu 30-lecia PTI.

Przedmiotem badań zespołu był dorobek Chaima Seliga Słonimskiego (1810–1904) – urodzonego w Białymstoku żydowskiego talmudysty, matematyka i astronoma. W jego bogatym dorobku, obejmującym m.in. publikacje z dziedziny matematyki i astronomii, szczególne miejsce zajmuje konstrukcja bardzo nowatorskich jak na owe czasy konstrukcji maszyn liczących, wykonujących trzy podstawowe operacje arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie i mnożenie. Jego konstrukcje były dobrze znane w Rosji, Prusach, Anglii i USA, gdzie były chronione patentami.

W konkluzji swej pracy autorzy analizy dorobku Chaima Słonimskiego stwierdzili m.in., że jego opracowania, mimo iż dziś są relatywnie mało znane, wywarły spory wpływ na dalszy rozwój mechanicznych maszyn liczących.