Nihil novi sub sole?

Mamy okazję pokazać stare dokumenty z 1970 r., opracowane w biurze ówczesnego Pełnomocnika Rządu ds. ETO (Elektroniczna Technika Obliczeniowa, jeśli ktoś nie pamięta). Jest to propozycja powołania Centralnego Urzędu Informatyki.,

Jak więc widzimy – ta idea ma długą historię.

Proponujemy porównać z aktualnymi rozwiązaniami.

Dokumenty pozyskała Sekcja Historyczna PTI

Centralny Urząd Informatyki - projekt z 1970 r.