Mirek Abramowicz wykładowcą konferencji e-Zdrowie

Podczas konferencji podsumowującej wyniki realizacji I etapu projektu

„e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia”,

która odbyła się 8 października 2013 r. w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, wykład pt.:

"Społeczeństwo informacyjne a informatyzacja”

wygłosił wiceprezes Oddziału Mazowieckiego PTI Mirosław Abramowicz. Ze strony PTI obecny był również przedstawiciel Koła PTI w Sandomierzu.

Relacja z konferencji jest dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.