Min. Iwona Wendel uczestniczyła w seminarium PTI nt. Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych

We wtorek 25 czerwca br. w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie przy ul. Foksal 3/5 odbyło się zorganizowane przez PTI

Seminarium PTI nt Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Tematem seminarium była inicjatywa Komisji Europejskiej, dotycząca wzmocnienia tendencji rozwojowych krajów Unii, w tym Polski, oraz udział polskich struktur instytucjonalnych, biznesowych i edukacyjnych w tym przedsięwzięciu.

Seminarium otworzył Prezes PTI prof. Marian Noga mówiąc m.in. o konieczności wykształcenia w Unii Europejskiej ok. 900 tys. profesjonalistów ICT w okresie zaledwie 2 najbliższych lat, co jest warunkiem niezbędnym dla podtrzymania rozwoju.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego min. Iwona Wendel przedstawiła strukturę i stan zaawansowania realizacji programów operacyjnych budowy sieci szerokopasmowych, podkreślając zawarte w tych programach środki na wspomaganie edukacji informatycznej, zwłaszcza ukierunkowane na zwalczanie cyfrowego wykluczenia.

Szersze omówienie referatu min. Wendel na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Zadania stojące przed paneuropejską Wielką Koalicją na Rzecz Kształcenia Profesjonalnych Kadr Informatycznych oraz założenia Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce omówił Lider Informatyzacji MAC dyr. Włodzimierz Marciński.

Ofertę CEPIS i ECDL Foundation dla Koalicji przedstawił Dyrektor Generalny CEO ECDL Foundation Damien O’Sullivan. Ten sam temat w odniesieniu do Polski omówił Ogólnopolski Koordynator ECDL Jacek Pulwarski. Przedstawił on również założenia i strukturę certyfikatu e-Nauczyciel.

Szczególnym akcentem seminarium było uroczyste wręczenie Pani Minister Iwonie Wendel 150-tysięcznej karty Europejskiej Karty Umiejętności Komputerowych. Seminarium dało również okazję do wręczenie 100-tysięcznego certyfikatu ECDL, którego szczęśliwą posiadaczką jest p. Barbara Kowalczyk.

Podpisanie polskiego Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych nastąpi w dniu 3 lipca 2013 r. w siedzibie Prezydenta RP, który objął te inicjatywę swoim honorowym patronatem. Więcej informacji na temat Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Prezes PTI prof. Marian Noga wręczył 100-tysięczny certyfikat ECDL p. Barbarze Kowalczyk.

===

Prezentacje

„Wpływ finansowania ze środków UE infrastruktury informatycznej na rozwój społeczeństwa informacyjnego” – min. Iwona Wendel

„Wielka koalicja na rzecz cyfrowych miejsc pracy oraz inicjatywa Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce” – Włodzimierz Marciński, Lider Informatyzacji MAC

„CEPIS and ECDL Foundation Contribution to Grand Coalition for Digital Job” – Damien O’Sullivan, CEO, ECDL Foundation

„Wkład polskich struktur ECDL do Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych” – Jacek Pulwarski, OK ECDL