Medal XXX-lecia PTI dla Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej

W dniach 24-25 października br. w Gliwicach w Politechnice Śląskiej odbyła się ogólnopolska konferencja bibliotek akademickich.

W trakcie konferencji prezes Oddziału Górnośląskiego PTI Adrian Kapczyński w imieniu PTI wręczył Medal XXX-lecia PTI Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej – w uznaniu wysiłku włożonego w cyfryzację literatury informatycznej, w tym udostępnienie całego zasobu pism „Maszyny Matematyczne” i „Informatyka”.

Dyrektor Biblioteki, dr inż. K. Zioło podziękował za wyróżnienie i zapowiedział kolejne działania, w tym umieszczenie w zasobach dokumentacji DTR Mery-400.

Uczestnicy konferencji omawiali m.in. problemy środowiska bibliotekarskiego związane z wprowadzoną ostatnio deregulacją zawodu bibliotekarza. Dość szerokie jest przekonanie środowiska o konieczności certyfikacji osób uprawiających ten zawód.

(informacja: JSN)