Marcin Bańkowski nie żyje

Po krótkiej, ciężkiej chorobie zmarł Marcin Bańkowski, wybitny polski informatyk, nasz kolega z PTI, związany z Towarzystwem od zjazdu założycielskiego.

Marcin Bańkowski był absolwentem Instytutu Informatyki WMIM Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz pracy dydaktycznej na tejże uczelni realizował aplikacje baz danych w systemach informacyjnych. Pracując pod kierunkiem prof. Władysława M. Turskiego w 1987 r. opracował system informacyjny, oparty na zastosowaniu architektury klient/serwer dla warszawskiego Biura Numerów.

W 1993 roku kierował zespołem realizującym system wyborczy do Sejmu i Senatu RP, zgodny z nową ordynacją wyborczą. Działając pod presją czasu i piętrzących się trudności, Marcin wykazał się umiejętnością wykorzystania nowoczesnych narzędzi, w tym CASE, do zaprojektowania systemu. Zaprojektowane przez Marcina struktury baz danych, mimo rozproszenia terytorialnego, nie wykazały wad typowych dla takich baz w momencie ich tworzenia, co po wdrożeniu systemu pozwoliło na ustalenie wyników wyborów oraz ich konsolidację w skali kraju w bardzo krótkim czasie. Łącznie system wyborczy składał się z systemu centralnego i 52 systemów lokalnych z 450 terminalami. Za to pionierskie osiągniecie otrzymał wraz z Andrzejem Florczykiem, nadzorującym realizację ze strony rządowej, tytuł InfoStar ‘93.

Efektem sukcesu było zaproszenie do współtworzenia Computer Systems for Business International (CSBI) – jednej z najdynamiczniejszych firm tego czasu, początkowo, jako konsultant, potem szef Działu Rozwoju systemów bankowych a od 1996 roku dyrektor ds. zarządzania przez jakość. Jego prace nad TQM w dynamicznie rozwijającej się firmie również nosiły znamiona nowatorstwa. Po zakończeniu kariery w CSBI pracował, jak doradca, konsultant, menedżer projektów w dużych firmach, takich jak: PTK Centertel (2001-2003), Telekomunikacja Polska SA (2004-2007), Polkomtel (2007-2009), PZU (2009-2010), Crédit Agricole (2011-2012).

Marcin był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego dwóch kolejnych kadencji w latach 1993-1999. W 1994 roku był członkiem zespołu autorskiego raportu „Strategia rozwoju informatyki w Polsce” Pierwszego Kongres Informatyki Polskiej.

Jego pogrzeb zacznie się 7 marca (czwartek) o godz. 14.00 mszą świętą w kościele Św. Anny w Wilanowie, ul. Kolegiacka 2.

Cześć Jego pamięci!

(Żródło: pl.wikipedia.org)