Komunikat Zarządu Głównego PTI

Zarząd Główny PTI informuje, że w związku z nieregulowaniem na rzecz PTI przez firmę TiP sp. z o.o. (prezes zarządu Piotr W. Fuglewicz) II i III raty należności z ugody sądowej w łącznej kwocie dotyczącej raty II i III 18 tysięcy zł, do komornika sądowego został złożony wniosek o wyegzekwowanie wymienionej kwoty z rachunku bankowego i ruchomości dłużnika.