KISS - zakończyła się 9. Konferencja Naukowo-Metodyczna

W Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach odbyła się w dniu 21 listopada 2013 r

IX Konferencja Naukowo-Metodyczna

zorganizowana przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KIS.

W konferencji, adresowanej do nauczycieli, także akademickich, uczestniczyło ok. 300 osób. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny zajęć i wykładów.

Inspiratorem i organizatorem corocznych Konferencji był założyciel Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły "KISS" dr Janusz Trawka (zob. zdjęcie), który był wspaniałym dydaktykiem, pasjonatem nowoczesnych technologii i upatrywał w nich wielkie możliwości w edukacji. Zaszczepiał swoją pasją wielu nauczycieli, pokazywał jak bawić się ucząc i uczyć bawiąc się wykorzystując komputer jako narzędzie wspólnej nauki.

http://konferencja2013.kiss.pl/