Już cała „Informatyka” dostępna w internecie

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej zakończyła proces cyfryzacji miesięcznika „Informatyka”, wydawanego przez Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT w latach 1971-2001, a wcześniej od 1966 r. jako „Maszyny Matematyczne”.

Podstawowe rzez wiele lat czasopismo polskiej informatyki jest ogólnie dostępne na stronach Biblioteki Cyfrowej Politechniki Śląskiej.