Jerzy Nowak wykładał w IBS PAN

Dr Kamil Kulesza, kierownik Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów PAN, organizator letniego sympozjum pn. IX Letnie Praktyki Badawcze, przekazał na ręce prezesa PTI Mariana Nogi list z podziękowaniem za wykład pt. "Co wiemy o dziejach polskiej informatyki i przemysłu komputerowego w Polsce", który kol. Jerzy Nowak wygłosił w dniu 6 sierpnia b.r. Wykładu wysłuchali uczestnicy sympozjum.

Dr Kulesza podkreślił wysoki poziom merytoryczny wykładu oraz precyzję odpowiedzi na pytania z sali. Tematem wiodącym tegorocznego sympozjum było długoterminowe przechowywanie danych.