IX Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

Rada Nagrody ogłasza dziewiąty konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców w zakresie informatyki.

Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureata Nagrody będzie udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydatów.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Nagrody.

Sponsorem Głównym Nagrody jest Sage Sp. z o.o.; sponsorem instytucjonalnym jest Polskie Towarzystwo Informatyczne; wiele wpłat pochodzi od osób prywatnych, najczęściej polskich informatyków pracujących za granicą. DZIĘKUJEMY!

Patronaty medialne nad tegoroczną edycją konkursu objęły: CHIP, Computerworld i Świat Nauki.

Wysokość nagrody w tegorocznym konkursie wynosi 10 tys zł (brutto).

Termin składania wniosków: do 15 kwietnia 2013.

O nagrodę mogą ubiegać się osoby, które nie przekroczyły 30 roku życia (lub 32 roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej, albo w instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki.

Wnioski złożone do konkursu należy przygotować według formularza zamieszczonego na stronie Nagrody, gdzie podano też listę wymaganych załączników oraz regulamin konkursu.

Wnioski należy przesyłać pod adres:

Nagroda im. Witolda Lipskiego
Fundacja Rozwoju Informatyki,
ul.Banacha 2,
02-097 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: nagroda@mimuw.edu.pl