III Śląski Konwent Informatyków i Administracji z udziałem PTI

W dniu 3 października 2013 r. odbył się III Śląski Konwent Informatyków i Administracji, zorganizowany przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny.

Konwent rozpoczął się powitaniem uczestników przez organizatorów oraz 10-minutowym wystąpieniem Adama Mizerskiego dotyczącym m.in. obszarów współpracy IR z administracją samorządową.

Następnie Janusz Żmudziński (członek ZG PTI i rzeczoznawca IR, formalnie reprezentujący Asseco) wraz z Janusz Cendrowskim omówili zmiany, jakie nas czekają w zakresie PN ISO/IEC 27001 2007 oraz perturbacji jakie mogą nas spotkać w nadchodzącym okresie przejściowym (oby jak najkrótszym) pomiędzy przegłosowaniem treści nowej wersji PN ISO/IEC 27001 w wersji „szekspirowskiej”), a jej przetłumaczeniem przez PKN na wersję „mickiewiczowską”.

Następnie swe wystąpienie zaprezentowali przedstawiciele Centralnego Ośrodka Informatyki – instytucji gospodarki budżetowej przy MSW – ciekawa konstrukcja organizacyjna – ale warto przyglądać się rosnącej potędze kolejnej już setce programistów organizacji, która ma ambicję być jednym z liczących się dostawców oprogramowania własnej produkcji.

W kolejnym wystąpieniu przedstawiciele Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z Ministerstwo Pracy opisywali ciekawy projekt centralizacji PUP – o tyle trudny, że zrealizowany po mimo braku formalnego nadzoru (bo to przecież jednostki samorządu terytorialnego nad PUP’ami) przez Ministerstwo Pracy. Centralizacja źle się kojarzy a jednym z kluczy do sukcesu był zapewne fakt, iż lokalne służby informatyczne potraktowano jako partnerów i rozpoczęto od ich szkolenia a nie jak zwykle w takich przypadkach wizji redukcji etatów.

Pomijając wystąpienia dostawców oprogramowania i usług, warto również zauważyć wystąpienie przedstawicieli Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego dotyczącego wykorzystanie certyfikatów w „dziecku” ŚCSI jakim jest SEKAP.

Drugiego dnia Kol. Adrian Kapczyński, Prezes OGS, w ramach Sekcji Przyszłości IT prezentował „Piękno wschodzących rozwiązań IT”.

Zdominowanie konwentu przez ekspertów PTI zaowocowało wieloma pytaniami od uczestników (których było ok 70) o warunki wstąpienia do PTI.

Wkrótce odbędą się kolejne edycje Konwentu:

(opr. na podst. postu Adama Mizerskiego)