I Letnie Spotkania PTI już za nami

Szanowny Państwo,

I Letnie Spotkania Polskiego Towarzystwa Informatycznego

przeszły do historii.

Przedstawiciele stowarzyszeń, społeczności, świata nauki, przemysłu i administracji zaprezentowali wykłady z zakresu zastosowań informatyki.
W tegorocznej edycji konferencji, nurt przewodni został skupiony wokół zagadnień związanych z informatyką w służbie zdrowia, informatyką w edukacji oraz informatyką w przemyśle.

W spotkaniach uczestniczyło 27 osób.

Formuła konferencji dała możliwość interaktywnego uczestnictwa w wykładach, swobodnej wymiany doświadczeń oraz wypracowywania nowych możliwości współpracy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom oraz uczestnikom za udział w Naszej inicjatywie.
W szczególności wyrazy uznania i podziękowania kierujemy do:

Gratulujemy merytorycznych, wysoce ocenionych prelekcji naukowców z Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania adresujemy do Koleżanki i Kolegów z PTI, którzy w trakcie I Letnich Spotkań zaprezentowali Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Bardzo dziękujemy kol. Markowi Wierzbickiemu za przygotowanie oraz poprowadzenie debaty nt. przyszłości PTI.

Gratulujemy znakomitego wystąpienia kol. Andrzejowi Dyżewskiemu (Sekcja Terminologiczna PTI), którego wykład nadał niesamowite uwarunkowania dla dalszych obrad konferencji.

Dziękujemy kol. Januszowi Dorożyńskiemu za otwarcie oraz zakończenie obrad konferencji, aktywny udział w obradach, ciekawe pytania, rozmowy, formułowane wnioski i pytania w ramach debaty nt. przyszłości PTI, a przede wszystkim za poparcie inicjatywy I Letnich Spotkań PTI.

Serdecznie zachęcamy do udziału w II Letnich Spotkaniach PTI, które odbędą się w Szczyrku, w dn. 23-25.06.2014r. w hotelu Zagroń.

Organizatorzy I Letnich Spotkań PTI

letniespotkania.org

Marek Wierzbicki - Posumowanie debaty o przyszłości PT